Home

Welkom bij K. Turnsport Verbroedering Ruisbroek.

Ook dit jaar staan we weer paraat om jullie te verwelkomen ondanks de moeilijke periode van de covid-19, maar dit onder enkele regels die we hieronder vermelden.

Ons seizoen start op 1 september en duurt tot juni.  Ook later aansluiten is mogelijk.

Hopelijk zien we jullie snel in onze lessen!

 

 

VEILIGHEIDSMAATREGELEN VOOR OPSTART SPORTSEIZOEN 2020-2021

in Wildersportcomplex en sporthal A.J. Braillard

 

1. Algemeen

Heropstart is mogelijk mits

– opvolgen maatregelen opgelegd door de Nationale Veiligheidsraad;

– overal in het sportcomplex mondmasker wordt gebruikt, behalve in de sportzaal zelf tijdens het sporten;

– de regels van ‘Social Distancing’ worden gerespecteerd en dat de nodige maatregelen worden genomen om veilig te kunnen sporten;

– gebruik van douches en kleedkamers tot het MINIMUM wordt beperkt en in kleine groepen gebeurt – eventueel spreiden in verschillende groepen;

– iedereen het complex zo snel mogelijk verlaat na de training of na het douchen (kantine is open);

– elke vereniging stelt een verantwoordelijke aan die zich enkel en alleen bezighoudt met controle van het naleven van de veiligheidsmaatregelen.

 

2. Openingsuren

– de gebruikelijke openingsuren blijven behouden.

 

3. Onderhoud

– de zaalwachters zullen instaan voor het onderhoud en ontsmetten van de infrastructuur;

– het sportmateriaal dient door de verenigingen ontsmet te worden voor en na elk gebruik.

 

4. Aantallen

Capaciteit (De vermelde maximumaantallen zijn inclusief trainer/begeleider)

– Sporthal A.J. Braillard

Grote zaal : max 20 personen/ derde deel

Spiegelzaal: max 15 personen

Kleine zaal : max 20 personen

Petanquezaal : max 6 personen/ baan (slechts 2 van de 4 banen open)

 

5.  Inrichting beide sporthallen

– aan de inkom staat er een inkomzuil waarop handgel beschikbaar is, zodat de klanten zowel bij het aankomen, als weggaan de handen kunnen ontsmetten;

– er is bewegwijzering op de vloer aangebracht, zodat inkomende en uitgaande sporters zoveel mogelijk gescheiden worden;

– in de gemeenschappelijke gangen is markering aangebracht om ‘rechts’ aan te houden.

 

6. Richtlijnen verenigingen

– verenigingen volgen het protocol van hun federatie en alle voorschriften hierboven vermeld;

– men houdt per training/activiteit een aanwezigheidsregister bij, zodanig dat in geval van besmetting de contacten van de besmette persoon kunnen gecontacteerd worden.

Wij verwachten dus dat de vereniging minstens de naam en het telefoonnummer van alle deelnemers binnen de 24 uur ter beschikking kan stellen indien dit opgevraagd wordt;

– Ouders /begeleiders van kinderen mogen de sportzaal NIET betreden. Bij voorkeur worden de kinderen afgezet aan de inkom van het sportcentrum (of aan de deur van de zaal indien het kind te jong is).

Wij rekenen op de medewerking van alles sporters en wensen jullie een succesvol en sportief seizoen toe.

 

 

 

Namens het College van Burgemeester en Schepenen

Walter Vastiau Luc Deconinck

algemeen directeur burgemeester